osnovano 1893. godine

PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 0
LošeOdlično 
Autor millinus   
Ponedjeljak, 29 Veljača 2016 19:01

DVD Nutar je u subotu, 27. velja?e 2016. godine s po?etkom u 18:00 sati u vatrogasnom domu odralo 123. redovnu izvjetajnu godinju skuptinu. Skuptini su pored ?lanova DVD Nutar nazo?ili i brojni gosti.

 

 

 

 

 

 

U subotu, 27. velja?e 2016. odrana je 123. redovna izvjetajna godinja skuptina Dobrovoljnog vatrogasnog drutva Nutar, koja je po?ela u 18:00 sati u prostorijama vatrogasnog doma u Nutru.

Skuptini su uz ?lanove Drutva nazo?ili brojni gosti i mjetani Nutra. Svojom nazo?no?u su nas po?astili: na?elnik op?ine Nutar (Hrvoje Drinovac), izaslanik VZ VS (Zdenko Juki?), predstavnik DUZS PUZS Vukovar (Ivo Mili?), predstavnik HGSS stanice Vinkovci (Igor Na?), predstavnik povjerenstva za vatrogasna natjecanja u VS (Martin Franji?), kontakt policajac (Dragan Jakopi?ek), predstavnici udruga iz Nutra, te predstavnici prijateljskih vatrogasnih drutava JVP i DVD Srebrenik (BiH), DVD Tomaanci (OB), DVD Bogdanovci, DVD Borovo, DVD Ivankovo, DVD Jarmina, DVD Komletinci, DVD Privlaka, DVD Ostrovo, DVD Otok, DVD Spa?va Vinkovci, DVD Vukovar, JVP Vukovar i JVP Vinkovci.

Vie prijateljskih DVD-a su nam se ispri?ali i opravdali svoj izostanak jer su istoga dana odravali svoje godinje skuptine (DVD Budrovci, DVD Stari Jankovci).

Skuptinu je otvorio predsjednik DVD Nutar Ivan ?eple, pozdravio sve prisutne, nakon ?ega su intonirane himene, a potom je minutom utnje odana po?ast svim preminulim vatrogascima. Predsjednik I. ?eple je potom predloio radno predsjednitvo. Prijedlog je jednoglasno prihva?en, te je predsjedavaju?i Ivan ?eple nastavio uspjeno voditi Skuptinu. Predloen je i usvojen slijede?i

     Dnevni red:

     1. Izbor radnih tijela skuptine:
         a) voditeljstvo skuptine Ivan ?eple, Tadija Mili? i Zdravko Peria
         b) Zapisni?ar - Ivo Mili?
         c) dva (2) ovjerovitelja zapisnika - Ivan ?orluka i Darko Ban
     2. Izvje?e o radu Drutva u 2015. godini - Ivan ?eple (vidi izvje?e)
     3. Izvje?e o financijskom poslovanju u 2015. godini - Zdravko Peria (vidi izvje?e)
     4. Izvje?e Nadzornog odbora za 2015. godinu - Jozo Br?i? (vidi izvje?e)
     5. Informacija o usvojenom Programu rada za 2016. godinu - Tadija Mili? (vidi program)
     6. Informacija o usvojenom Prijedlogu prora?una za 2016. godinu - Zdravko Peria (vidi prijedlog)
     7. Rasprava o izvje?ima, programu rada i prora?unu
     8. Donoenje odluke o usvajanju izvje?a za 2015. godinu
     9. Pozdravna rije? gostiju
   10. Podjela spomenica, plamenica, medalja i zahvalnica
   11. Pitanja i prijedlozi

Nakon podnijetih izvje?a o ostvarenim rezultatima DVD Nutar u protekloj 2015. godini i isti su jednoglasno usvojeni.

Nazo?nima su se prigodnim rije?ima potom obratili:

Na?elnik op?ine Nutar (Hrvoje Drinovac) koji je iskazao zadovoljstvo radom Drutva, te da je isto na ponos cijeloj op?ini Nutar. Obe?ao je podrku u ispunjenju zacrtanoga plana Drutva sukladno mogu?nostima op?inskog prora?una.

Predstavnici prijateljskih drutava: DVD Tomaanci, DVD Komletinci, DVD Spa?va Vinkovci, DVD Privlaka, DVD Otok, DVD Jarmina, DVD Ostrovo, DVD Ivankovo, Predstavnik HGSS stanice Vinkovci, DVD Vukovar i JVP Vukovar i predstavnik VZ VS (Zdenko Juki?, zapovjednik VZ VS).

Nakon pozdravnih rije?i gostuju?ih DVD-a uslijedila je podjela spomenica, plamenica, medalja i zahvalnica kako slijedi:
 - Spomenicu za 10 godina je dobio Domagoj Doli?,
 - Spomenicu za 20 godina je dobio Ivan Mihaljkovi?,
 - Bron?anu vatrogasnu medalju su dobili: Kristijan Beria, Andrija Kruhoberec, Zvonimir ?orluka, Zvonko Krama?ek, Maja Kova?evi? i Renata Kova?evi?,
 - Bron?anu vatrogasnu plamenicu su dobili: Domagoj Iakovi?, Marko Mesi?, Ninoslav Maras i Domagoj Doli?,
 - Spomenicu za 40 godina je dobio ?uro Pono,
 - Srebrnu vatrogasnu medalju su dobili: Petar Knez, Jozo Br?i? i Ivo Mili?,
 - Srebrnu vatrogasnu plamenicu je dobio Ivan ?eple,
 - Spomenicu vatrogasni veteran je dobio Ivan ?eple,

Ekipa enske mladei je usmeno pohvaljena za osvojeno 2. u kupu HVZ i 1. mjesto na upanijskom natjecanju: Matea Klii?, Lucija Doli?, Ivona Daki?, Ana Iakovi?, Magdalena Kekez, Doris Marjanovi?, Ana Agi?i?, Marina Iakovi?, Nea Smilovi?, Ana Kekez, Nikolina Jazvo i Marina Stankovi?.

enska seniorska A-ekipa je usmeno pohvaljena za osvojeno 1. mjesto na upanijskom natjecanju odranom u Babinoj Gredi: Franka Maslov, Elena Agi?i?, Gorana Stojanovi?, Andrea Maslov, Ana ar?evi?, Maja Kova?evi?, Renata Kova?evi?, Ivana Mihaljevi?-Farba i Marina Zovko.

enska seniorska A ekipa ?e nastupiti na Dravnom natjecanju, koje ?e biti tijekom jeseni u Puli.

Pohvalu za rad s natjecateljskim ekipama i postignut uspjeh je dobio Mirko Rui?.

Zahvalnicu za pomo?, suradnju i aktivan doprinos u promociji DVD-a Nutar su dobili: Hrvoje Drinovac, Marinko Suton, Duko Peria, Zdravko Doli?, Ivan Br?i?, obitelj Ivana Ban iz pi?kovine (KZ), Zdenko Juki?, Kreimir Jeli?, te FF Inzig (Tirol, Austria) i FF Axams (Tirol, Austria).

Po zavretku slubenog dijela predsjedavaju?i je pozvao nazo?ne na prigodnu ve?eru (koju je odli?no pripremio na pekar Beria) i neformalno druenje, koje je uz glazbu i dobro raspoloenje potrajalo do kasno u no?.

U nastavku pogledajte fotografije koje su snimili Mojsije i Millinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povratak na vrh stranice


 

Ažurirano: Ponedjeljak, 21 Ožujak 2016 15:26
 
Utorak, 27. Listopad 2020

Design by: LernVid.com