osnovano 1893. godine

PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 4
LošeOdliÄŤno 
Autor millinus   
ÄŚetvrtak, 26 Svibanj 2016 14:20

25. svibnja 2016. održana je vježba zaštite i spašavanja u?enika i nastavnog osoblja iz školske zgrade zahva?ene požarom te spašavanje ugroženih osoba iz visina u OŠ Zrinskih Nuštar. U vježbi su sudjelovale operativne snage sustava civilne zaštite županijske razine, kao i vatrogasci našega DVD-a Nuštar.

 

 

 

 

 

 

 

Vježba je provedena na lokalnoj razini u organizaciji Op?ine Nuštar, kojom je prezentirano djelovanje rada i mogu?nosti dijela operativnih snaga sustava civilne zaštite na op?inskoj i županijskoj razini u zaštiti od požara i spašavanju osoba iz visokih objekata. Op?ina je vježbu organizirala u suradnji sa: OŠ Zrinskih Nuštar, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Nuštar Podru?nim uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar, Gradskim društvom crvenog križa Vinkovci, Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanica Vinkovci,  Zavodom za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije i Policijskom upravom Vukovarsko-srijemske županije - Policijskom postajom Vinkovci.

 

Cilj vježbe je postignut, a to je bila provjera osposobljenosti dijela operativnih snaga sustava civilne zaštite u gašenju i spašavanju ve?eg broja osoba iz objekta zahva?enog požarom, zatim spašavanje iz visina ugroženih osoba (u?enici i osoblje koje je blokirano na drugom katu škole, te pružanju prve pomo?i.

 

Ciljevi vježbe:

a)      provjera Plana evakuacije i spašavanja osnovne škole,

b)      osposobljenost djelatnika i u?enika škole za postupanje u slu?aju izvanrednih situacija,

c)      provjera osposobljenosti djelatnika škole za po?etno gašenje požara,

d)     provjera osposobljenosti pripadnika vatrogasne postrojbe  za gašenje požara,

e)      provjera osposobljenosti HGSS – Stanice Vinkovci za spašavanje osoba sa visina i

f)       provjera osposobljenosti djelatnika i volontera Crvenog križa u pružanju prve pomo?i i zbrinjavanju ve?eg broja stradalih osoba,

 

Vježba je po?ela 25. svibnja 2016. godine i 11:45 sati pozivom ravnateljice škole Dobrile Ereš za pomo? Centru 112 Vukovar, nakon ?ega su djelatnici Centra 112 po zaprimljenoj dojavi i prikupljenim relevantnim informacijama angažirali sve potrebite službe, tj. DVD Nuštar, HMP Vinkovci, HGSS stanicu Vinkovci, GD Crvenog križa Vinkovci, OKC PU VSŽ, HEP-Elektru, PIS d.o.o., na?elnika op?ine i pro?elnika PUZS Vukovar, poštuju?i proceduru tj. Standardne operativne postupke.

 

Operativno postupanje snaga zaštite i spašavanja

 

-   Evakuacija u?enika i nastavnog osoblja

-   Gašenje požara na zgradi škole,

-   Spašavanje ozlije?enih te osoba zarobljenih na drugom katu škole,

-   Pretraga II kata za onesviještenim osobama,

-   Spašavanje ozlije?enih i blokiranih u?enika te djelatnika škole s II kata

-   Trijaža ozlije?enih i pružanje prve pomo?i ozlije?enima (ABC postupak s onesviještenom osobom, masaža srca)

-   Prikupljanje izvješ?a koordinatora na lokaciji od voditelja angažiranih operativnih snaga (broj spašaenih, broj ozlije?enih, broj angažiranih snaga) i

-   Sanacija požarišta

 

U vježbi je sudjelovalo trinaest naših vatrogasaca (Tadija Mili?, Dalibor Krama?ek, Andrija Kruhoberec, Christian Bariši?, Krešimir Miki?, Domagoj Doli?, Ivan ?eple, Ninoslav Maras, Darko Ban, Kristijan Beriša, Marko Mesi? i Domagoj Ižakovi? u Nuštru, te Ivo Mili? u ŽC 112 Vukovar) s navalnim vozilom IVECO, vatrogasnom cisternom FAP i kombi vozilom VW Transporter.

 

Nakon okon?anja vježbe djelatnici škole su prakti?no uvježbavali gašenje po?etnog požara vatrogasnim aparatima sa suhim prahom (S-9).

 

Vježbu je pratilo više stotina promatra?a i može se re?i da je u potpunosti ispunila o?ekivanja.

 

U nastavku su fotografije koje je snimio Stjepan Škrabo – Mojsije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povratak na vrh stranice

 

 

 

AĹľurirano: Ponedjeljak, 20 Lipanj 2016 15:39
 
Utorak, 07. Srpanj 2020

Design by: LernVid.com