Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano 1893.
PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 4
LošeOdlično 
Autor millinus   
Utorak, 28 Veljača 2017 16:45

DVD Nutar je u subotu, 25. velja?e 2017. godine s po?etkom u 18:00 sati u vatrogasnom domu odralo 124. redovnu izvjetajno izbornu godinju skuptinu. Skuptini su pored ?lanova DVD Nutar nazo?ili i brojni gosti.

 

 

 

 

 

U subotu, 25. velja?e 2017. odrana je 124. redovna izvjetajno izborna godinja skuptina Dobrovoljnog vatrogasnog drutva Nutar, koja je po?ela u 18:00 sati u prostorijama vatrogasnog doma u Nutru. 

Skuptini su uz ?lanove Drutva nazo?ili brojni gosti i mjetani Nutra. Svojom nazo?no?u su nas po?astili: na?elnik op?ine Nutar (Hrvoje Drinovac), izaslanici VZ VS (Zdenko Juki? i Kreimir Jeli?), na?elnik PU VS (Miro Bradi?), predstavnik DUZS PUZS Vukovar (Ivo Mili?), predstavnik HGSS stanice Vinkovci (Igor Na?), predstavnik povjerenstva za vatrogasna natjecanja u VS (Martin Franji?), kontakt policajac (Dragan Jakopi?ek), predstavnici udruga iz Nutra, te predstavnici prijateljskih vatrogasnih drutava JVP i DVD Srebrenik (BiH), DVD Budrovci (OB), DVD Tomaanci (OB), DVD Bogdanovci, DVD Borovo, DVD Ivankovo, DVD Jarmina, DVD Komletinci, DVD Privlaka, DVD Ostrovo, DVD Otok, DVD Spa?va Vinkovci, DVD Vukovar, JVP Vukovar i JVP Vinkovci.

Skuptinu je otvorio predsjednik DVD Nutar Ivan ?eple, pozdravio sve prisutne, nakon ?ega su intonirane himene, a potom je minutom utnje odana po?ast svim preminulim vatrogascima. Predsjednik I. ?eple je potom predloio radna tijela Skuptine. Prijedlog je jednoglasno prihva?en, te je predsjedavaju?i Ivan ?eple nastavio uspjeno voditi Skuptinu. Predloen je i usvojen slijede?i

Dnevni red

  1.  Prijedlog Poslovnika i Dnevnog reda, te glasovanje o istima

  2.  Izbor radnih tijela skuptine:

   a)   voditeljstvo skuptine Ivan ?eple ml., Tadija Mili? i Zdravko Peria

   b)   Zapisni?ar - Ivo Mili?

   c)   dva (2) ovjerovitelja zapisnika - Ivan ?orluka i Darko Ban

   d)   verifikacijsko povjerenstvo Domagoj Iakovi?, Dalibor Krama?ek i Ivan Doli?

  3.  Izvje?e o radu Drutva u 2016. godini - Ivan ?eple (vidi izvje?e)

  4.  Izvje?e o financijskom poslovanju u 2016. godini - Zdravko Peria (vidi izvje?e)

  5.  Izvje?e Nadzornog odbora za 2016. godinu - Jozo Br?i? (vidi izvje?e)

  6.  Informacija o usvojenom Programu rada za 2017. godinu - Tadija Mili? (vidi program)

  7.  Informacija o usvojenom Prijedlogu prora?una za 2017. godinu - Zdravko Peria (vidi prijedlog)

  8.  Rasprava o izvje?ima, programu rada i prora?unu

  9.  Donoenje odluke o usvajanju izvje?a za 2017. godinu

10.  Razrjeenje dosadanjih tijela odnosno dunosnika drutva

11.  Izbor tijela odnosno dunosnika drutva za razdoblje 2017. 2021. godine (vidi rukovodstvo)

12.  Pozdravna rije? gostiju

13.  Podjela spomenica, plamenica, medalja plaketa i zahvalnica (vidi spisak)

14.  Pitanja i prijedlozi

Nakon podnijetih izvje?a o ostvarenim rezultatima DVD Nutar u protekloj 2016. godini i isti su jednoglasno usvojeni, kao i plan i program rada u 2017. godini.

Poto nije bilo drugih prijedloga za radna tijela tj. dunosnike drutva, prijedlog UO DVD Nutar je usvojen jednoglasno.

Nazo?nima su se prigodnim rije?ima potom obratili:

Predstavnici prijateljskih drutava: DVD Tomaanci, DVD Stari Jankovci, DVD Antin, DVD Jarmina, DVD Petrovci, DVD Privlaka, DVD Spa?va Vinkovci, DVD Ivankovo, DVD Komletinci, DVD Korog i predstavnik VZ VS (Zdenko Juki?, zapovjednik VZ VS).

Na?elnik op?ine Nutar (Hrvoje Drinovac) koji je iskazao zadovoljstvo radom Drutva, te da je isto na ponos cijeloj op?ini Nutar.

Nakon pozdravnih rije?i gostuju?ih DVD-a uslijedila je podjela spomenica, plamenica, medalja i zahvalnica kako slijedi:

- Spomenicu za 10 godina je dobio Zvonimir ?orluka,

- Spomenicu za 30 godina je dobio Zdravko Peria,

- Bron?anu vatrogasnu medalju je dobio: Kreimir Miki?,

- Bron?anu vatrogasnu plamenicu su dobili: Andrija Kruhoberec, Zvonimir ?orluka, Kristijan Beria, Kreimir Miki? i Mirko Rui?,

- Srebrnu vatrogasnu medalju su dobili: Jozo Br?i?, Dalibor Krama?ek, Ivan Doli? i Mirko Rui?,

- Po?asni ?lanovi DVD Nutar su postali: Danijel Toth, Omer Kukuruzovi?, Antun Pono Bato i Hrvoje Drinovac,

- Zahvalnice za doprinos u radu DVD Nutar su dobili: Drako Rimac, Josip Srednoselec, Ingrid Soldo, MUP PU Vukovarsko-srijemska, Darko Tomaevi?, Igor Na? i Kreimir Jeli?,

Ekipi enske mladei su uru?ene prigodne vatrogasne statue za osvojeno 2. mjesto na Dravnom natjecanju u Puli, osvojeno sveukupno 1. mjesto u kupu HVZ i za osvojeno 1. mjesto na upanijskom natjecanju.

Pohvale za postignute rezultate su uru?ene i ekipi muke mladei.

Antun Pono Bato je u ime dobitnika zahvalio na plaketama po?asnog ?lana DVD-a, a eljko Krznari? i Mirko venda iga su zahvalili u ime dobitnika zahvalnica.

Po zavretku slubenog dijela predsjedavaju?i je pozvao nazo?ne na prigodnu ve?eru (koju je odli?no pripremio na pekar Beria) i neformalno druenje, koje je uz glazbu i dobro raspoloenje potrajalo do kasno u no?.

Prisutne je svojim odli?nim nastupom u pratnji Showtime banda po?astio i Mirko venda iga, podigavi atmosferu do usijanja, koju ?e dugo pamtiti svi koji su imali ?ast nazo?iti.

 

U nastavku pogledajte fotografije koje je snimio Mojsije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povratak na vrh stranice

 

Ažurirano: Srijeda, 14 Ožujak 2018 19:23
 
Petak, 02. Prosinac 2022

Design by: LernVid.com