Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano 1893.
PDF Ispis E-mail
Autor millinus   
Subota, 11 Rujan 2010 00:00

 

Vatrogasna postrojba DVD-a Nutar odre?ena je planom zatite od poara op?ine Nutar kao sredinja postrojba za gaenje poara i za tehni?ke intervencije s 20 osposobljenih i zdravstveno sposobnih vatrogasaca te s jednom auto cisternom i navalnim vozilom.

 

Vatrogasna postrojba DVD-a Nutar djeluje na podru?ju op?ine Nutar (naselja Nutar, Ceri? i Marinci) sukladno planu zatite od poara, te po zapovjedi upanijskog zapovjednika ako je potrebno na podru?ju upanije Vukovarsko-srijemske ili na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Prema sadanjoj evidenciji stanje ljudstva prema osposobljenosti u DVD-u Nutar je slijede?e:

 

 Vii vatrogasni ?asnik

1

 Vatrogasni ?asnik I klase

7

 Vatrogasni ?asnik

9

 Vatrogasni do?asnik I klase

3

 Vatrogasni do?asnik

7

 Vatrogasac I klase

22

 Vatrogasac s ispitom

7

 Vatrogasac bez ispita

24

 Mlade

21

 Djeca

14

 UKUPNO AKTIVNIH ?LANOVA

115

 

Zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD Nutar je Tadija Mili? koji ima zvanje vatrogasnog tehni?ara, poloen stru?ni ispit te time udovoljava kriterijima koje zakon propisuje, a za zapovjednika je izabran na godinjoj skuptini 26. velja?e 2011. g. i potvr?en od strane na?elnika op?ine Nutar.

U sastavu postrojbe DVD-a Nutar nalazi se jedan inenjer ZOP-a koji radi u JVP Vinkovci, te sedam vatrogasnih tehni?ara koji rade u JVP Vinkovci (3), u JVP Vukovar (3) i jedan neuposlen.

 

Ukupan broj vatrogasaca koji su osposobljeni za gaenje poara i tehni?ke intervencije je 61, a 24 vatrogasca posjeduju vae?e potvrde o tjelesnoj i duevnoj sposobnost za vatrogasne intervencije.

 

Ažurirano: Nedjelja, 25 Studeni 2018 14:42
 
Srijeda, 29. Studeni 2023

Design by: LernVid.com