osnovano 1893. godine

PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 1
LošeOdlično 
Autor millinus   
Srijeda, 14 Ožujak 2018 18:52

DVD Nutar je u subotu, 24. velja?e 2018. godine s po?etkom u 18:00 sati

u vatrogasnom domu odralo 125. redovnu izvjetajnu godinju skuptinu.

Skuptini su pored ?lanova DVD Nutar nazo?ili i brojni gosti.

 

 

 

 

 

 


U subotu, 24. velja?e 2018. odrana je 125. redovna izvjetajno izborna godinja skuptina Dobrovoljnog vatrogasnog drutva Nutar, koja je po?ela u 18:00 sati u prostorijama vatrogasnog doma u Nutru.

Skuptini su uz ?lanove Drutva nazo?ili brojni gosti i mjetani Nutra. Svojom nazo?no?u su nas po?astili: na?elnik op?ine Nutar (H. Drinovac), predsjednik OV Nutar (D. Novak), izaslanik VZ VS (Zdenko Juki?), predstavnik HGSS stanice Vinkovci, predstavnik povjerenstva za vatrogasna natjecanja u VS (Martin Franji?), kontakt policajac (Dragan Jakopi?ek), predstavnici udruga iz Nutra (LD Sokol, NK Nosteria, OK Zrinski i UHVDR Nutar), te predstavnici prijateljskih vatrogasnih drutava JVP i DVD Srebrenik (BiH), DVD Tomaanci (OB), DVD Bogdanovci, DVD Borovo, DVD Ivankovo, DVD Komletinci, DVD Privlaka, DVD Ostrovo, DVD Otok, DVD Slakovci, DVD Stari Jankovci, DVD Vukovar, DVD upanja, JVP Vukovar i JVP Vinkovci.

Skuptinu je otvorio predsjednik DVD Nutar Ivan ?eple, pozdravio sve prisutne, nakon ?ega su intonirane himene, a potom je minutom utnje odana po?ast svim preminulim vatrogascima. Predsjednik I. ?eple je potom predloio radna tijela Skuptine. Prijedlog je jednoglasno prihva?en, te je predsjedavaju?i Ivan ?eple nastavio uspjeno voditi Skuptinu.

Predloen je i usvojen Poslovnik o radu Skuptine (vidi ovdje), te potom i slijede?i

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela skuptine

a) voditeljstvo skuptine Ivan ?eple, Tadija Mili? i Marina ?orluka

b) Zapisni?ar ?uro Pono

c) dva (2) ovjerovitelja zapisnika - Darko Ban i Marko Mesi?

d) verifikacijsko povjerenstvo Domagoj Iakovi? i Dalibor Krama?ek

2. Izvje?e o radu Drutva u 2017. godini- Ivan ?eple (vidi ovdje)

3. Izvje?e o financijskom poslovanju u 2017. godini - Marina ?orluka (vidi ovdje)

4. Izvje?e Nadzornog odbora za 2017. godinu - Ivan ?orluka (vidi ovdje)

5. Informacija o usvojenom Programu rada za 2018. godinu - Tadija Mili? (vidi ovdje)

6. Informacija o usvojenom Prijedlogu prora?una za 2018. g. - Marina ?orluka (vidi ovdje)

7. Rasprava o izvje?ima

8. Donoenje odluke o usvajanju izvje?a za 2018. godinu

9. Pozdravna rije? gostiju

10. Podjela medalja, spomenica i zahvalnica

11. Pitanja i prijedlozi


Nakon podnijetih izvje?a o ostvarenim rezultatima DVD Nutar u protekloj 2017. godini i isti su jednoglasno usvojeni, kao i plan i program rada u 2018. godini.

Nazo?nima su se prigodnim rije?ima potom obratili predstavnici prijateljskih DVD-a, zapovjednik VZ VS, kao i predstavnici lokalne samouprave.

Nakon pozdravnih rije?i gostuju?ih DVD-a uslijedila je podjela spomenica, plamenica, medalja i zahvalnica kako slijedi:

- Spomenicu za 20 godina su dobili:Marko Mesi? i Josip Mili?,

- Spomenicu za 30 godina su dobili: Ivan Doli? i Domagoj Iakovi?,

- Bron?anu vatrogasnu medalju su dobili: Jelena Ban, Domagoj Rui?, Elena Agi?i? i Kristijan Balaton,

- Bron?anu vatrogasnu plamenicu su dobili: Ivana Mihaljevi? - Farba, Elena Agi?i? i Kristijan Balaton,

- Srebrnu vatrogasnu medalju su dobili: Ninoslav Maras, Josip Mili?, Marko Mesi?, Domagoj Iakovi? i Ivana Mihaljevi? Farba,

- Srebrnu vatrogasnu plamenicu su dobili: Tadija Mili?, Dalibor Krama?ek, Ivo Mili?, Christian Barii? i Darko Ban,

- Po?asni ?lan DVD Nutar je postao Drako Rimac,

- Zahvalnice za doprinos u radu DVD Nutar su dobili: Josip Srednoselec i Ivan Wild.

Po zavretku slubenog dijela predsjedavaju?i je pozvao nazo?ne na prigodnu ve?eru i neformalno druenje, koje je uz glazbu Showtime banda i dobro raspoloenje potrajalo do kasno u no?.


U nastavku pogledajte fotografije koje je snimio Tihomir Smilovi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povtarak na vrh stranice.

 

 

Ažurirano: Četvrtak, 05 Travanj 2018 21:43
 
Nedjelja, 13. Listopad 2019

Design by: LernVid.com