Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano 1893.
PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 0
LošeOdliÄŤno 
Autor millinus   
Ponedjeljak, 22 Travanj 2019 19:18

DVD Nuštar nastavlja kontinuirani napredak u 2019. godini

DVD Nuštar 23. velja?e 2019. godine održao je redovnu 126. godišnju skupštinu. U 2019. godini ?emo nastaviti kontinuirani napredak društva planiranim osposobljavanjima i sudjelovanjem na doga?ajima u op?ini Nuštar, a naše natjecateljske ekipe sudjelovanjem na natjecanjima. U srpnju ove godine, naše ekipe mladeži ?e nastupiti na me?unarodnom natjecanju u Austriji, Gradiš?e, a ženska mladež ?e predstavljati domovinu na vatrogasnoj Olimpijadi (svjetsko prvenstvo) u Švicarskom gradu Martigny (14.-21. srpnja 2019. godine).

 

 

 

 

 

 

DVD Nuštar 23. velja?e 2019. godine održao je redovnu 126. godišnju skupštinu tijekom koje su se podnijela izvješ?a o radu u 2018. godini i Programu rada za 2019. godinu. Izvješ?e o radu u 2018. godini podnio je predsjednik DVD-a Ivan ?eple ing. ZOP , te se u svom izvješ?u osvrnuo na doga?aje u godini iza nas koja je za naše društvo bila jedna od najuspješnijih do sad.  U 2019. godini ?emo nastaviti kontinuirani napredak društva planiranim osposobljavanjima i sudjelovanjem na doga?ajima u op?ini Nuštar, a naše natjecateljske ekipe sudjelovanjem na natjecanjima. U srpnju ove godine, naše ekipe mladeži ?e nastupiti na me?unarodnom natjecanju u Austriji, Gradiš?e, a ženska mladež ?e predstavljati domovinu na vatrogasnoj Olimpijadi (svjetsko prvenstvo) u Švicarskom gradu Martigny (14.-21. srpnja 2019. godine).

Na skupštini je uru?ena spomenica za vatrogasnog veterana za ?lana Željka Ruži?a koji je napunio 60 godina i ?lan je društva preko 40 godina.

Na skupštinu su se odazvala brojna prijateljska vatrogasna društva, kao i ?lanovi udruga s podru?ja op?ine Nuštar i cijele županije, te im se ovim putem zahvaljujemo što prate i podržavaju rad našeg društva.

 

 

Osposobljavanja u 2019. godini

Tijekom 2019. godine planirana su brojna osposobljavanja i usavršavanja naših ?lanova. Temeljem planiranog u ožujku smo proveli osposobljavanje ?lanova društva za korištenje motorne pile, te je ispit uspješno položilo naših 14 ?lanova.

Po?etkom travnja naše društvo postalo je bogatije za 8 vatrogasaca i 3 vatrogasca I. klase koji su poha?ali predavanja u Vukovaru i uspješno položili ispit. Vjerujem da ?e znanje uspješno primjenjivati na intervencijama.

 

 

 

 

Posjet u?enika 2. razreda OŠ Zrinskih Nuštar i OŠ Zrinskih Nuštar - PŠ Ceri?

Tijekom ožujka u prostorima vatrogasnog doma ugostili smo 2. razrede (u?iteljice: Marija Maroševi?, Dinka Buljevi? i Jasna Rožman). U?enici su nas posjetili u sklopu nastavnog programa iz kojeg obra?uju temu – zaštitu od požara. U uvodnom dijelu razgovora smo razgovarali o vatri, kada je ljudima korisna, za ?ega sve koristimo vatru, kada postaje opasna i što je požar. Kroz razgovor smo prošli i što napraviti u slu?aju požara i na?in dojave požara, odnosno koje podatke moramo ostaviti osobi kojoj prijavljujemo požar. Tako?er smo objasnili i onu drugu funkciju vatrogasaca, a to su tehni?ke intervencije. Nakon uvodnog dijela krenuo je obilazak vatrogasnih kamiona i opreme koju sve DVD Nuštar posjeduje. Na samom kraju smo djeci pokazali i onu  stranu vatrogastva koja je njima najbliža, a to su natjecanja.  Kako izgleda natjecateljska vježba podmlatka s brenta?ama. Nakon završenih predavanja proveli smo razrede kroz vatrogasni dom i po?astili ih prigodnim domjenkom. ?lanovi koji su sudjelovali u predavanjima su zapovjednik DVD-a Tadija Mili? i njegov zamjenik Christian Bariši?, Ivana Mihaljeviš Farbaš, Dalibor Krama?ek i Klementina Cvitanovi? .

 

 

 

 

 

 

 

OPREZ  SA SPALJIVANJEM BILJNOG OTPADA

Tijekom prva ?etiri mjeseca u 2019. godini, imali smo 8 intervencija (4 požara i 4 teh. intervencije)

 

 

Vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje ve? kompostira. Ukoliko se pojedinci ipak odlu?e na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno odluci njihove op?ine, grada i županije kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad.

 

autor teksta : Mirko Ruži? mag. ing. aedif.

 

Važno je znati:

  • vatru ne palite za vjetrovita vremena, za vrijeme sušnih razdoblja, u vrijeme sazrijevanja žitarica i žetve, u blizini miniranih i minsko-sumnjivih površina.
  • biljni otpad nemojte paliti u šumama, lovištima i parkovima
  • prostor oko mjesta predvi?enog za spaljivanje o?istite od zapaljivog raslinja kako biste sprije?ili širenje požara
  • pripremite sredstva za gašenje požara: vodu, pjenu, prah, a ukoliko nemate aparate za po?etno gašenje požara, poslužit ?e i pijesak, lopate i sl.
  • ne spaljujte istovremeno velike koli?ine raslinja
  • osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi
  • apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanje da ne pale biljni otpad
  • sve pravne ili fizi?ke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenome prostoru dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne službe (javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva).

KAZNENE ODREDBE

Za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar predvi?ene su visoke kazne. Nov?anom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit ?e se za prekršaj fizi?ka osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit ?e se za prekršaj nov?anom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn.

Nepromišljenim spaljivanjem može se po?initi i kazneno djelo dovo?enja u opasnost života i imovine op?e opasnom radnjom ili sredstvom za koje se može izre?i kazna zatvora do tri godina, ako je djelo po?injeno iz nehaja. Ukoliko je djelo po?injeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Podsje?amo da se u Hrvatskoj svakoga dana dogodi tridesetak požara, a neoprezno spaljivanje nanosi dugoro?nu ekološku štetu tlu i okolišu.

Nakon uo?avanja požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193, Centar 112 ili Policiju na 192    

 

 

Povratak na vrh stranice ovdje.

 

AĹľurirano: Ponedjeljak, 22 Travanj 2019 20:15
 
Utorak, 21. OĹľujak 2023

Design by: LernVid.com