osnovano 1893. godine

Vatrogastvo u Nuštru PDF Ispis E-mail
Autor millinus   
Srijeda, 11 Kolovoz 2010 00:00

Pojednostavljeni kronološki pregled nastanka i djelovanja Dobrovoljno vatrogasnog društva Nuštar.

 

Ukratko je opisan način kako je uopće 1893. g. nastalo društvo, te djelovanje društva tijekom dramatičnih društvenih promjena i ratova te do skoro današnjih dana.

 

Godine 1891., kada je Mato Domaćinović postavljen za općinskog bilježnika i po toj funkciji često odlazio u Vukovar, tamošnji vatrogasci su ga savjetovali kako bi u Nuštru trebalo ustrojiti vatrogasnu udrugu, a oni su bili voljni dolaziti i učiti početne vježbe i općenito pomagati udrugu. Sve je to trajalo oko dvije godine, te je 1893 g. Mato Domaćinović savjet potražio kod župnika Nuštarskog, velečasnog Florijana Činčeka, posjednika Karla Dolanskog i učitelja Franju Štiglmajera glede ustrojstva vatrogasne udruge.

25. travnja 1893. godine na sastanak u školu pozvao je obrtnike i mještane sela radi ustrojstva udruge. Sastanak je otvorio Mato Domačinović i obrazložio razloge okupljanja. Na sastanku je odlučeno da se udruga osnuje i  izabere cijela uprava, jer je bilo dovoljno članova da se ista može izabrati. Za predsjednika je izabran župnik Florijan Činček, za tajnika Franjo Štiglmajer, za blagajnika Dragutin Weber, za zapovjednika Dragutin Dolanski, a za dozapovjednika Mato Domačinović, u odbor su izabrani svi zapovjednici društva. U svom osnivanju društvo je brojilo 38 izvršujućih članova. Za rad udruge namaknuta su novčana sredstva tako da se od zemaljske vlade dobilo 200 forinti, od općine 100 forinti, kolnu štrcaljku i kola s buretom za vodu, od Dragutina grofa Khuen-Hedervary 100 forinti, od Karla grofa Khuen-Belasie st. 100 forinti, od Margite grofice Khuen–Hedervary 100 forinti, a članovi utemeljitelji dali su po 20 forinti. S prikupljenim sredstvima pristupilo se nabavci opreme u Beču, a plaćanje je odgođeno na 6 mjeseci i 6% kamata. Od osnutka udruge pa sve do jeseni dolazili su vatrogasci iz Vukovara i obučavali članove s radom na vatrogasnoj opremi a naročito za rad na štrcaljci i penjanju na krovove. Sve zapovIjedi su izdavane na Njemačkom jeziku ( kao i u Vukovaru i Vinkovcima), a pogotovo kod nas, jer je od 38 izvršujućih članova udruge, samo trojica bilo hrvata, a svi ostali su bili njemačke narodnosti. Pravila su bila usklađena sukladno pravilima DVD-a u Vukovaru.

Godine 1895. počelo se raditi na tome da se osnuje limena glazba pri udruzi, te su uskoro nabavljena glazbala, a kapelnik je bio gospodin Karlo Jelinek, koja je djelovala sve dok se isti nije odselio u Dalj.

 

sl. 1 i 2 /  Prednja i stražnja strana zastave posvećene 24. svibnja 1900. god.

 


BOGU NA SLAVU BLIŽNJEM NA OBRANU - VATROGASNO DRUŽTVO NUŠTAR 1900.
SVETI FLORIAN MOLI ZA NAS!

 

24. svibnja 1900. godine održana je svečanost posvete zastave kojoj je kumovala presvijetla gospođa grofica Ivana Khuen-Belasie. Posvetu je obavio župnik nuštarski i narodni poslanik gosp. Florijan Činček, a svečanosti su prisustovale mnogo udruge, preko 2000 vatrogasaca. Grof Hinko je poklonio 43 bureta piva i svakom učesniku po litru starog rizlinga, a od mještana Nuštra su dobili spavanje i zajutrak. 10 godina se zapovijedalo na njemačkom jeziku, a tada je, na zapovijed zapovjednika, uveden hrvatski jezik našto su se vatrogasci njemačke nacionalnosti usprotivili jer je Hrvata bilo malo. Tražili su da barem 1/3 vatrogasaca bude hrvatske nacionalnosti te da tada to neće prestavljati prepreku, ali zapovjednik je bio odlučan i ustrajan na svojoj zapovijedi, te je nekoliko vatrogasaca istupilo iz udruge.

31. kolovoza 1930. god. sagrađen je i vatrogasni dom za čiju je gradnju najveću brigu vodio tadašnji predsjednik Antun Weber. Ponovno je počela sa djelovanjem limena glazba, ali je tijekom II. Svjetskog rata bila raspuštena, a glazbala je odnijela jedna od partizanskih jedinica koja je prolazila kroz selo.

sl.3 / Dom sagrađen 1930 g  sl.4 / Članovi limene glazbe

 

Poslije II. Svjetskog rata udruga je nastavila s radom tako da je s godinama nabavljana modernija oprema za gašenje požara, traktor “Zadrugar”, motorna pumpa “Englezer” i “Savica”, te prikolica s cisternom od 2500 litara. Tijekom godina i proširivanja rada udruge nabavljena je i oprema od naših donatora i poljoprivrednih poduzeća, a najviše donacija je bilo od poljoprivredne organizacije “Henrikovci” kada je njen upravitelj bio gosp. Petar Šuker. Tako je u to vrijeme nabavljena cisterna 3000 litara vode, polovni traktor “Belorus”, cisterna od 5000 litara vode, kombi vozilo za prijevoz članova udruge na natjecanja, motorna pumpa “Rosenbauer”.

1984. god. pristupilo se skupljanju financijskih sredstava za nabavku navalnog vozila, sredstva su namaknuta od radnih organizacija koje gravitiraju prema Nuštru, mjesne zajednice Nuštar, te od dobrovoljnih priloga mještana Nuštra, koje je te godine i kupljeno, a time je se smanjilo vrijeme od dojave do izlaska na mjesto intervencije.

sl.5 / Rad s novim vozilom sl. 6 / Članovi upravnog odbora i ekipa za vježbu

 

Velikim zalaganjem i upornošću gosp. Mateja Šuće, tadašnjeg predsjednika udruge, obnovljen je rad limene glazbe, nabavljena su glazbala i pod dirigentskom palicom kapelnika Marka Džepine sviralo je 30 glazbenika. Prvi nastup su imali u Donjem Miholjcu 1985. g, a 31. svibnja 1987. g, u Nuštru, je održana 13. smotra saveza amaterskih orkestara Slavonije i Baranje. Limena glazba je djelovala do Domovinskog rata, kada je od strane tzv. JNA i srbočetnika 1991. godine zračnim napadom srušen vatrogasni dom. U srušenom domu su stradale i sve trube i ostali instrumenti koje je posjedovalo Društvo. Tako se opet povijest ponovila.

 

sl.7 / Limena glazba 1987 g.  sl.8 / Kombi vozilo DVD-a i limena glasba

 

U tijeku djelovanja i rada DVD – a Nuštar posebno i vrlo značajno mjesto zauzimao je rad operativnih postrojbi bez čijeg rada ne bi bila izvršena osnovna zadaća preventivno djelovanje i gašenje požara. Zahvaljujući zapovjednicima i dozapovjednicima, a posebno, unazad 40 godina, Mati Maroševiću, Luki Perici, Ivanu Čeple ml., Željku Ružiću i Tomislavu Maroševiću sve intervencije su bile vrlo uspješne. U radu s mladima posebno mjesto zauzima njihovo učešće na državnim natjecanjima, od Trogira, Krapine, Pule, Ludbrega, Rijeke, Varaždina i drugih mjesta, gdje su postignuti zavidni rezultati. Ti rezultati su proizlazili od uspješnih nastupa na međudruštvenim općinskim i županijskim natjecanjima.

 

sl.9 / Vatrogasni dom 1991. godine sl.10 / Ostaci inventara DVD-a 1992. godine

 

DVD – Nuštar bilo je jedno od najopremljenijih društava u bivšoj općini Vinkovci, sve do listopada 1991. godine kada je vatrogasni dom raketiran zrakoplovima, a u njemu se nalazila sva imovina koja je generacijama marljivo skupljana i čuvana, te je ista u potpunosti i uništena, osim navalnog vozila koje je bilo izrešetano gelerima, ali je motor ostao čitav, te se isti uz malo sredstava mogao popraviti. Šteta koja je načinjena DVD-u neprijateljskim djelovanjem je nemjerljiva s izgubljenim životima članova DVD-a koji su poginuli kao pripadnici Hrvatske vojske, policije ili civilne zaštite. U proljeće 1992. godine po prestanku neprijateljskog djelovanja, okupili su se članovi DVD-a da bi spasili opremu koja nije bila skroz uništena ili se mogla popraviti, a to je bilo samo navalno vozilo koje je razvozilo vodu po položajima za branitelje Nuštra, uz donaciju u materijalu i trud članova DVD-a popravljena je garaža, gdje se nalazilo navalno vozilo, te je tu, uz vozilo, bila smještena i oprema koja je se mogla upotrijebiti za gašenje požara. Međutim zbog atmosferskih prilika oštećena zgrada sve je više propadala i prijetilo je totalno urušavanje i da netko od prolaznika nastrada, stoga je upravni odbor donio odluku i uz suglasnost općine zgrada je uklonjena do temelja i pokrenuta je inicijativa za izgradnju vatrogasnog doma na novoj lokaciji. Na sjednici savjeta mjesne zajednice Nuštar održane 14. 9. 1992. godine donijeta je odluka o prijenosu zemljišta na parceli stare škole kada DVD napravi projekte. DVD izrađuje projekte za novu lokaciju, ali već 1993. godine dolazi do promjene vlasti, te u mjesecu studenom poglavarstvo općine Nuštar donosi novu odluku da se Vatrogasni dom ne može graditi na novoj lokaciji već tamo gdje je bio do sada. Dana 21. travnja 2001. godine Rotary Club Osijek na svojoj sjednici donio je odluku o dodjeli jednog vatrogasnog vozila iz humanitarne organizacije “Operatio Florian” iz Velike Britanije, (Operacije “Florijan-Hrvatska”). Veliki doprinos u nabavci vozila je imao tadašnji načelnik Općine Pero Drinovac koji je u samom početku akcije inzistirao na jednom takvom vozilu za Nuštar. Uspješnom obukom vozača (Marošević Tomislava, Kristiana Barišića i Željka Maslova) u kampu mladeži HVZ-a u Fažani vozilo je predano DVD-u Nuštar, te su ga isti dovezli u selo.

 

sl.11 / navalno vozilo DODGE 2003. godine    sl.12 / Ženska ekipa DVD-a 2005. godine

 

Općina Nuštar izradila je procjenu ugroženosti i plan zaštite od požara za područje općine Nuštar koji je prihvaćen on strane općinskog vijeća 19. 5. 2004. god. Planom zaštite od požara za područje općine Nuštar, definirana je središnja vatrogasna postrojba DVD-a Nuštar s područjem odgovornosti na cijelom teritoriju općine Nuštar. Postrojba može izvršiti sve zadatke gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, ali samo u ljetnom periodu, preko zime učinkovitost je vrlo slaba, jer vozila ne stoje u garaži pa se voda ispušta da ne dođe do oštećenja vozila. Novi projekti za vatrogasni dom su izgrađeni, te su ishođene sve potrebne dozvole, pristupilo se raspisivanju natječaja, te je upravni odbor odabrao za izvođača radova “SUTON” d.o.o. iz Nuštra. Uz pomoć prikupljenih i ušteđenih financijskih sredstava i dobivenih sredstava za vatrogastvo od općine Nuštar, krenulo se u izgradnju 16. 9. 2004. godine. Vatrogasni dom DVD Nuštar je u potpunosti dovršen 2008. godine, na radost i ponos svim mještanima, a posebice svim bivšim i sadašnjim vatrogascima.

 

sl.13 / Muška ekipa 2005. godine        sl.14 / Svečana sjednica 2003. god. za 110 godišnjicu


Dobrovoljno vatrogasno društvo Nuštar željelo bi i nastojat će održati tradiciju vatrogastva u Nuštru koja se proteže od 1893. godine.

 

 

 

Ažurirano: Petak, 29 Kolovoz 2014 09:09
 
Petak, 23. Kolovoz 2019

Design by: LernVid.com