Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano 1893.
PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 0
LošeOdliÄŤno 
Nedjelja, 19 Lipanj 2011 20:03

Izvješ?ujemo sve mještane op?ine Nuštar da ?e postrojba kao i svake godine dežurati tijekom žetve strnih žitarica. Dežuranje ?e biti kod vatrogasnih vozila koja su smještena u vatrogasnom domu u Nuštru, svakodnevno izme?u 09:00 i 21:00 sati.

 

Dežuranje ?e biti u domu DVD-a Nuštar.

Plan dežuranja, kao i popis dežurnih na?init ?e zapovjednik DVD-a, a isti ?e biti dostavljen na?elniku op?ine Nuštar i izvješen na nekoliko mjesta po op?ini Nuštar.

Prilikom dežuranja voditi ?e se ra?una da svakodnevno bude jedan voza? vatrogasnog vozila i dva vatrogasca, tako da se može istog trenutka po dojavi iza?i na intervenciju.

U slu?aju ve?eg požara, dežurni poziva ostale vatrogasce DVD-a sa sirenom koja se nalazi na zgradi DVD-a Nuštar, a o tome obavješ?uje ŽC 112. U slu?aju da je potrebna pomo? javne vatrogasne postrojbe iz Vinkovaca ista se poziva na broj 93.

Popis važnijih telefonskih brojeva na koji se može dojaviti požar ?e biti izvješen na nekoliko mjesta po op?ini Nuštar.


PREVENTIVNA OBAVIJEST

 

Mjere zaštite od požara u vrijeme žetve 2011.

Za vrijeme žetve poduzimaju se mjere zaštite od požara usjeva, prostirke, kombajna i transportnih sredstava s ciljem da se sprije?i nastajanje i širenje požara.

Na mjestu gdje se obavlja žetva, radni stroj, teretno vozilo i osobno vozilo moraju posjedovati sljede?u opremu za gašenje požara:

  • Osobni automobil i kombi vozilo vatrogasni aparat S – 2 kg.
  • Kamion do 2,5 tona i traktori vatrogasni aparat S – 3 kg.
  • Kombajn i kamion od 10 tona vatrogasni aparat S – 6 kg.

Kombajn dodatno opremiti jednom lopatom, metlom, prekriva?em i lancem za odvo?enje stati?kog elektriciteta.

Pravne i fizi?ke osobe koje obavljaju žetvu s više od dva kombajna na jednoj parceli dužni su pored sredstava za gašenje i navedene opreme, osigurati cisternu sa vodom 3 – 5 m3 s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara vode u minuti, dvije vatrogasne cijevi i mlaznicu, te traktor s najmanje trobraznim plugom i lancem za izvla?enje kombajna.

Na žetvenoj površini postaviti upozorenja o zabrani pušenja i otvorenog plamena, a na svakom kombajnu postaviti upozorenje o zabrani pušenja. Kombajner i osobe na održavanju istih dužni su svakodnevno prije izlaska na žetvenu površinu obaviti ?iš?enje kombajna, a po potrebi i pranje motora kombajna.

Zabranjeno je od po?etka sazrijevanja žitarica i uljarica pa do završetka žetve spaljivanje strništa, suhe trave i raslinja po vodotocima i uz prometnice, kao i loženje vatre u bilo kojem obliku.

U opravdanim slu?ajevima može se odobriti spaljivanje strništa, slame, i biljnog otpada. Odobrenje izdaje policijska uprava Vukovarsko – Srijemska, temeljem pismeno obrazloženog zahtjeva.

Poslije žetve parcele uz željezni?ku prugu i uz javne prometnice potrebno je preorati s najmanje 10 brazdi širine, kako bi se formirao zaštitni pojas i sprije?ilo širenje požara.

Kombajne i poljoprivrednu mehanizaciju koja nakon rada ostaje na žetvenoj površini osigurati ?uvarskom službom, a ?uvare odabrati tako da znaju upravljati kombajnom i traktorom kako bi ih u slu?aju potrebe mogli evakuirati i oko istih formirati zaštitni pojas odoravanjem.

Stogove slame slagati tako da budu odmaknute najmanje 10 metara od gra?evine, uli?nog niza, poljskih lenija i javnih prometnica, a od nadzemnih vodova elektri?ne struje sukladno elektroenergetskim propisima, te ih slagati u me?usobnom razmaku od najmanje dvije visine stoga.

 

Nakon završetka žetve poljoprivredna poduze?a i OPG-i, mogu spaljivati strništa po odobrenju policijske uprave, a individualni poljoprivrednici uz suglasnost DVD-a.

 

 

 

UPRAVNI ODBOR DVD-a Nuštar

 

VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI


DVD Nuštar - tel. 386 688

ŽC 112 Vukovar - tel. 112

JVP Vinkovci - tel. 93


 

Ime i Prezime

Funkcija

Telefon

Mobitel (osobni)

Mobitel (Službeni)

Tadija Mili?

Zapovjednik

386 – 739

 

091 - 4210805

Christian Bariši?

Dozapovjednik

386 - 320

091/2539 352

091 - 4210813

Ivan ?eple

Predsjednik

386 – 081

091/8288 331

091 - 4211073

Željko Ruži?

Dopredsjednik

386 – 797

098/79492769

091 - 4211074

Ivo Mili?

Tajnik

386 - 548

095/9042 908

091 - 1121094

Ivica Prajka

Domar

386 - 688

 

091 - 4211080

Zdravko Periša

Blagajnik

386 - 786

 

091 - 4211079

Ivan ?orluka

Spremištar

386 - 008

091/5020261

091 - 4211078

Zvonimir Krama?ek

Voza?

386 – 576

098/9017223

091 - 4211077

Darko Ban

Vatrogasac

386 - 804

098/752675

091 - 4211072

Dalibor Krama?ek

Vatrogasac

386 - 926

098/1670481

091 - 4211081

Ivan Doli?

Vatrogasac

386 - 712

092/1172082

091 - 4211083

Josip Mili?

Vatrogasac

386 - 739

098/9122387

091 - 4211071

Mile Peri?

Voza?

386 - 282

098/775 003

091 - 4210807

Tomislav Škripa?

Voza?

 

098/1823258

 

Zoran Car

Voza?

386 - 181

098/9060709

 

Tomislav Maroševi?

Voza?

386 - 100

098/1741 271

 

Željko Maslov

Voza?

386 - 481

099/6747082

 

Mirko Ruži?

Voditelj mladeži

386 – 797

 

091 - 4211075

 

 

 

AĹľurirano: Subota, 25 Lipanj 2011 00:19
 
Nedjelja, 19. Rujan 2021

Design by: LernVid.com