Ispis
Autor millinus   
Ponedjeljak, 29 VeljaÄŤa 2016 19:01

DVD Nuštar je u subotu, 27. velja?e 2016. godine s po?etkom u 18:00 sati u vatrogasnom domu održalo 123. redovnu izvještajnu godišnju skupštinu. Skupštini su pored ?lanova DVD Nuštar nazo?ili i brojni gosti.

 

 

 

 

 

 

U subotu, 27. velja?e 2016. održana je 123. redovna izvještajna godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nuštar, koja je po?ela u 18:00 sati u prostorijama vatrogasnog doma u Nuštru.

Skupštini su uz ?lanove Društva nazo?ili brojni gosti i mještani Nuštra. Svojom nazo?noš?u su nas po?astili: na?elnik op?ine Nuštar (Hrvoje Drinovac), izaslanik VZ VSŽ (Zdenko Juki?), predstavnik DUZS PUZS Vukovar (Ivo Mili?), predstavnik HGSS stanice Vinkovci (Igor Na?), predstavnik povjerenstva za vatrogasna natjecanja u VSŽ (Martin Franji?), kontakt policajac (Dragan Jakopi?ek), predstavnici udruga iz Nuštra, te predstavnici prijateljskih vatrogasnih društava JVP i DVD Srebrenik (BiH), DVD Tomašanci (OBŽ), DVD Bogdanovci, DVD Borovo, DVD Ivankovo, DVD Jarmina, DVD Komletinci, DVD Privlaka, DVD Ostrovo, DVD Otok, DVD Spa?va – Vinkovci, DVD Vukovar, JVP Vukovar i JVP Vinkovci.

Više prijateljskih DVD-a su nam se ispri?ali i opravdali svoj izostanak jer su istoga dana održavali svoje godišnje skupštine (DVD Budrovci, DVD Stari Jankovci).

Skupštinu je otvorio predsjednik DVD Nuštar Ivan ?eple, pozdravio sve prisutne, nakon ?ega su intonirane himene, a potom je minutom šutnje odana po?ast svim preminulim vatrogascima. Predsjednik I. ?eple je potom predložio radno predsjedništvo. Prijedlog je jednoglasno prihva?en, te je predsjedavaju?i Ivan ?eple nastavio uspješno voditi Skupštinu. Predložen je i usvojen slijede?i

     Dnevni red:

     1. Izbor radnih tijela skupštine:
         a) voditeljstvo skupštine Ivan ?eple, Tadija Mili? i Zdravko Periša
         b) Zapisni?ar - Ivo Mili?
         c) dva (2) ovjerovitelja zapisnika - Ivan ?orluka i Darko Ban
     2. Izvješ?e o radu Društva u 2015. godini - Ivan ?eple (vidi izvješ?e)
     3. Izvješ?e o financijskom poslovanju u 2015. godini - Zdravko Periša (vidi izvješ?e)
     4. Izvješ?e Nadzornog odbora za 2015. godinu - Jozo Br?i? (vidi izvješ?e)
     5. Informacija o usvojenom Programu rada za 2016. godinu - Tadija Mili? (vidi program)
     6. Informacija o usvojenom Prijedlogu prora?una za 2016. godinu - Zdravko Periša (vidi prijedlog)
     7. Rasprava o izvješ?ima, programu rada i prora?unu
     8. Donošenje odluke o usvajanju izvješ?a za 2015. godinu
     9. Pozdravna rije? gostiju
   10. Podjela spomenica, plamenica, medalja i zahvalnica
   11. Pitanja i prijedlozi

Nakon podnijetih izvješ?a o ostvarenim rezultatima DVD Nuštar u protekloj 2015. godini i isti su jednoglasno usvojeni.

Nazo?nima su se prigodnim rije?ima potom obratili:

Na?elnik op?ine Nuštar (Hrvoje Drinovac) koji je iskazao zadovoljstvo radom Društva, te da je isto na ponos cijeloj op?ini Nuštar. Obe?ao je podršku u ispunjenju zacrtanoga plana Društva sukladno mogu?nostima op?inskog prora?una.

Predstavnici prijateljskih društava: DVD Tomašanci, DVD Komletinci, DVD Spa?va Vinkovci, DVD Privlaka, DVD Otok, DVD Jarmina, DVD Ostrovo, DVD Ivankovo, Predstavnik HGSS stanice Vinkovci, DVD Vukovar i JVP Vukovar i predstavnik VZ VSŽ (Zdenko Juki?, zapovjednik VZ VSŽ).

Nakon pozdravnih rije?i gostuju?ih DVD-a uslijedila je podjela spomenica, plamenica, medalja i zahvalnica kako slijedi:
 - Spomenicu za 10 godina je dobio Domagoj Doli?,
 - Spomenicu za 20 godina je dobio Ivan Mihaljkovi?,
 - Bron?anu vatrogasnu medalju su dobili: Kristijan Beriša, Andrija Kruhoberec, Zvonimir ?orluka, Zvonko Krama?ek, Maja Kova?evi? i Renata Kova?evi?,
 - Bron?anu vatrogasnu plamenicu su dobili: Domagoj Ižakovi?, Marko Mesi?, Ninoslav Maras i Domagoj Doli?,
 - Spomenicu za 40 godina je dobio ?uro Ponoš,
 - Srebrnu vatrogasnu medalju su dobili: Petar Knez, Jozo Br?i? i Ivo Mili?,
 - Srebrnu vatrogasnu plamenicu je dobio Ivan ?eple,
 - Spomenicu vatrogasni veteran je dobio Ivan ?eple,

Ekipa ženske mladeži je usmeno pohvaljena za osvojeno 2. u kupu HVZ i 1. mjesto na županijskom natjecanju: Matea Kliši?, Lucija Doli?, Ivona Daki?, Ana Ižakovi?, Magdalena Kekez, Doris Marjanovi?, Ana Agi?i?, Marina Ižakovi?, Nea Smilovi?, Ana Kekez, Nikolina Jazvo i Marina Stankovi?.

Ženska seniorska A-ekipa je usmeno pohvaljena za osvojeno 1. mjesto na županijskom natjecanju održanom u Babinoj Gredi: Franka Maslov, Elena Agi?i?, Gorana Stojanovi?, Andrea Maslov, Ana Šar?evi?, Maja Kova?evi?, Renata Kova?evi?, Ivana Mihaljevi?-Farbaš i Marina Zovko.

Ženska seniorska A ekipa ?e nastupiti na Državnom natjecanju, koje ?e biti tijekom jeseni u Puli.

Pohvalu za rad s natjecateljskim ekipama i postignut uspjeh je dobio Mirko Ruži?.

Zahvalnicu za pomo?, suradnju i aktivan doprinos u promociji DVD-a Nuštar su dobili: Hrvoje Drinovac, Marinko Suton, Duško Periša, Zdravko Doli?, Ivan Br?i?, obitelj Ivana Ban iz Špi?kovine (KZŽ), Zdenko Juki?, Krešimir Jeli?, te FF Inzig (Tirol, Austria) i FF Axams (Tirol, Austria).

Po završetku službenog dijela predsjedavaju?i je pozvao nazo?ne na prigodnu ve?eru (koju je odli?no pripremio naš pekar Beriša) i neformalno druženje, koje je uz glazbu i dobro raspoloženje potrajalo do kasno u no?.

U nastavku pogledajte fotografije koje su snimili Mojsije i Millinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povratak na vrh stranice


 

AĹľurirano: Ponedjeljak, 21 OĹľujak 2016 15:26