Ispis
Autor millinus   
Utorak, 28 VeljaÄŤa 2017 16:45

DVD Nuštar je u subotu, 25. velja?e 2017. godine s po?etkom u 18:00 sati u vatrogasnom domu održalo 124. redovnu izvještajno izbornu godišnju skupštinu. Skupštini su pored ?lanova DVD Nuštar nazo?ili i brojni gosti.

 

 

 

 

 

U subotu, 25. velja?e 2017. održana je 124. redovna izvještajno izborna godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nuštar, koja je po?ela u 18:00 sati u prostorijama vatrogasnog doma u Nuštru. 

Skupštini su uz ?lanove Društva nazo?ili brojni gosti i mještani Nuštra. Svojom nazo?noš?u su nas po?astili: na?elnik op?ine Nuštar (Hrvoje Drinovac), izaslanici VZ VSŽ (Zdenko Juki? i Krešimir Jeli?), na?elnik PU VSŽ (Miro Bradi?), predstavnik DUZS PUZS Vukovar (Ivo Mili?), predstavnik HGSS stanice Vinkovci (Igor Na?), predstavnik povjerenstva za vatrogasna natjecanja u VSŽ (Martin Franji?), kontakt policajac (Dragan Jakopi?ek), predstavnici udruga iz Nuštra, te predstavnici prijateljskih vatrogasnih društava JVP i DVD Srebrenik (BiH), DVD Budrovci (OBŽ), DVD Tomašanci (OBŽ), DVD Bogdanovci, DVD Borovo, DVD Ivankovo, DVD Jarmina, DVD Komletinci, DVD Privlaka, DVD Ostrovo, DVD Otok, DVD Spa?va – Vinkovci, DVD Vukovar, JVP Vukovar i JVP Vinkovci.

Skupštinu je otvorio predsjednik DVD Nuštar Ivan ?eple, pozdravio sve prisutne, nakon ?ega su intonirane himene, a potom je minutom šutnje odana po?ast svim preminulim vatrogascima. Predsjednik I. ?eple je potom predložio radna tijela Skupštine. Prijedlog je jednoglasno prihva?en, te je predsjedavaju?i Ivan ?eple nastavio uspješno voditi Skupštinu. Predložen je i usvojen slijede?i

Dnevni red

  1.  Prijedlog Poslovnika i Dnevnog reda, te glasovanje o istima

  2.  Izbor radnih tijela skupštine:

   a)   voditeljstvo skupštine Ivan ?eple ml., Tadija Mili? i Zdravko Periša

   b)   Zapisni?ar - Ivo Mili?

   c)   dva (2) ovjerovitelja zapisnika - Ivan ?orluka i Darko Ban

   d)   verifikacijsko povjerenstvo – Domagoj Ižakovi?, Dalibor Krama?ek i Ivan Doli?

  3.  Izvješ?e o radu Društva u 2016. godini - Ivan ?eple (vidi izvješ?e)

  4.  Izvješ?e o financijskom poslovanju u 2016. godini - Zdravko Periša (vidi izvješ?e)

  5.  Izvješ?e Nadzornog odbora za 2016. godinu - Jozo Br?i? (vidi izvješ?e)

  6.  Informacija o usvojenom Programu rada za 2017. godinu - Tadija Mili? (vidi program)

  7.  Informacija o usvojenom Prijedlogu prora?una za 2017. godinu - Zdravko Periša (vidi prijedlog)

  8.  Rasprava o izvješ?ima, programu rada i prora?unu

  9.  Donošenje odluke o usvajanju izvješ?a za 2017. godinu

10.  Razrješenje dosadašnjih tijela odnosno dužnosnika društva

11.  Izbor tijela odnosno dužnosnika društva za razdoblje 2017. – 2021. godine (vidi rukovodstvo)

12.  Pozdravna rije? gostiju

13.  Podjela spomenica, plamenica, medalja plaketa i zahvalnica (vidi spisak)

14.  Pitanja i prijedlozi

Nakon podnijetih izvješ?a o ostvarenim rezultatima DVD Nuštar u protekloj 2016. godini i isti su jednoglasno usvojeni, kao i plan i program rada u 2017. godini.

Pošto nije bilo drugih prijedloga za radna tijela tj. dužnosnike društva, prijedlog UO DVD Nuštar je usvojen jednoglasno.

Nazo?nima su se prigodnim rije?ima potom obratili:

Predstavnici prijateljskih društava: DVD Tomašanci, DVD Stari Jankovci, DVD Antin, DVD Jarmina, DVD Petrovci, DVD Privlaka, DVD Spa?va Vinkovci, DVD Ivankovo, DVD Komletinci, DVD Korog i predstavnik VZ VSŽ (Zdenko Juki?, zapovjednik VZ VSŽ).

Na?elnik op?ine Nuštar (Hrvoje Drinovac) koji je iskazao zadovoljstvo radom Društva, te da je isto na ponos cijeloj op?ini Nuštar.

Nakon pozdravnih rije?i gostuju?ih DVD-a uslijedila je podjela spomenica, plamenica, medalja i zahvalnica kako slijedi:

- Spomenicu za 10 godina je dobio Zvonimir ?orluka,

- Spomenicu za 30 godina je dobio Zdravko Periša,

- Bron?anu vatrogasnu medalju je dobio: Krešimir Miki?,

- Bron?anu vatrogasnu plamenicu su dobili: Andrija Kruhoberec, Zvonimir ?orluka, Kristijan Beriša, Krešimir Miki? i Mirko Ruži?,

- Srebrnu vatrogasnu medalju su dobili: Jozo Br?i?, Dalibor Krama?ek, Ivan Doli? i Mirko Ruži?,

- Po?asni ?lanovi DVD Nuštar su postali: Danijel Toth, Omer Kukuruzovi?, Antun Ponoš Bato i Hrvoje Drinovac,

- Zahvalnice za doprinos u radu DVD Nuštar su dobili: Draško Rimac, Josip Srednoselec, Ingrid Soldo, MUP PU Vukovarsko-srijemska, Darko Tomaševi?, Igor Na? i Krešimir Jeli?,

Ekipi ženske mladeži su uru?ene prigodne vatrogasne statue za osvojeno 2. mjesto na Državnom natjecanju u Puli, osvojeno sveukupno 1. mjesto u kupu HVZ i za osvojeno 1. mjesto na županijskom natjecanju.

Pohvale za postignute rezultate su uru?ene i ekipi muške mladeži.

Antun Ponoš Bato je u ime dobitnika zahvalio na plaketama po?asnog ?lana DVD-a, a Željko Krznari? i Mirko Švenda Žiga su zahvalili u ime dobitnika zahvalnica.

Po završetku službenog dijela predsjedavaju?i je pozvao nazo?ne na prigodnu ve?eru (koju je odli?no pripremio naš pekar Beriša) i neformalno druženje, koje je uz glazbu i dobro raspoloženje potrajalo do kasno u no?.

Prisutne je svojim odli?nim nastupom u pratnji Showtime banda po?astio i Mirko Švenda Žiga, podigavši atmosferu do usijanja, koju ?e dugo pamtiti svi koji su imali ?ast nazo?iti.

 

U nastavku pogledajte fotografije koje je snimio Mojsije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povratak na vrh stranice

 

AĹľurirano: Srijeda, 14 OĹľujak 2018 19:23