Kup HVZ 2011. - raspored Ispis
Ponedjeljak, 13 Lipanj 2011 12:06

Raspored vatrogasnih natjecanja za Kup HVZ za 2011. godinu

Za mlade:

1. Susret Vatrogasne mladei i pomlatka DVD-a Beli?e , Beli?e 15. 05. 2011.

(mlade DVD Nutar: muki 2. mjesto, enske 4. mjesto)

2. Memorijal Stjepan Paa, Koprivnica 29. 05. 2011.

(mlade DVD Nutar: muki 13. mjesto, enske 2. mjesto)

3. Kup Popova?a, Popova?a 26. 06. 2011.

4. Memorijal Miko Bradi?, ?azma 02. 07. 2011.

5. Kup Vatrogasne zajenice grada ?akovca, ?akovca 03. 09. 2011.

Za odrasle:

1. Kup Dalmacija, Vranjic 14. 05. 2011.

2. Memorijal Mirko Kolari?, Varadin 11. 06. 2011.

3. Memorijal ?uro Deeli? Ivani?-Grad 19. 06. 2011.

4. Kup Posavine, Desno Trebarjevo 27. 08. 2011.

5. Kup grada ?akova, ?akovo 10. 09. 2011.

Ažurirano: Srijeda, 22 Lipanj 2011 08:29