Ispis
Autor millinus   
Subota, 11 Rujan 2010 00:00

 

Vatrogasna postrojba DVD-a Nuštar odre?ena je planom zaštite od požara op?ine Nuštar kao središnja postrojba za gašenje požara i za tehni?ke intervencije s 20 osposobljenih i zdravstveno sposobnih vatrogasaca te s jednom auto cisternom i navalnim vozilom.

 

Vatrogasna postrojba DVD-a Nuštar djeluje na podru?ju op?ine Nuštar (naselja Nuštar, Ceri? i Marinci) sukladno planu zaštite od požara, te po zapovjedi županijskog zapovjednika ako je potrebno na podru?ju županije Vukovarsko-srijemske ili na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Prema sadašnjoj evidenciji stanje ljudstva prema osposobljenosti u DVD-u Nuštar je slijede?e:

 

 Viši vatrogasni ?asnik

1

 Vatrogasni ?asnik I klase

7

 Vatrogasni ?asnik

9

 Vatrogasni do?asnik I klase

3

 Vatrogasni do?asnik

7

 Vatrogasac I klase

22

 Vatrogasac s ispitom

7

 Vatrogasac bez ispita

24

 Mladež

21

 Djeca

14

 UKUPNO AKTIVNIH ?LANOVA

115

 

Zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD Nuštar je Tadija Mili? koji ima zvanje vatrogasnog tehni?ara, položen stru?ni ispit te time udovoljava kriterijima koje zakon propisuje, a za zapovjednika je izabran na godišnjoj skupštini 26. velja?e 2011. g. i potvr?en od strane na?elnika op?ine Nuštar.

U sastavu postrojbe DVD-a Nuštar nalazi se jedan inženjer ZOP-a koji radi u JVP Vinkovci, te sedam vatrogasnih tehni?ara koji rade u JVP Vinkovci (3), u JVP Vukovar (3) i jedan neuposlen.

 

Ukupan broj vatrogasaca koji su osposobljeni za gašenje požara i tehni?ke intervencije je 61, a 24 vatrogasca posjeduju važe?e potvrde o tjelesnoj i duševnoj sposobnost za vatrogasne intervencije.

 

AĹľurirano: Nedjelja, 25 Studeni 2018 14:42